I 2019 fortsetter KORFORs kveldsskole!

KORFORs kveldsskole er et arrangement som startet høsten 2018, på Sølvberget i Stavanger. Skolen handler om å formidle oppdatert kunnskap om forskning fra rusfeltet på en forståelig måte. I høst har det vært fullt hus hver gang, og skolen flyttes derfor til kinosal 5 på Sølvberget i 2019. Det er utrolig kjekt for oss at så mange er interesserte i å lære mer om tema som berører så mange mennesker.

Alle arrangementene vil bli streamet, slik at flest mulig kan få det med seg. KORFOR har et mål om at alle som har interesse av å lære mer om tema knyttet til rus og avhengighet skal kunne delta. Det deles ut bevis for deltakelse hvis man deltar 3 ganger eller mer.

Alle arrangementene er gratis, og krever ikke påmelding. Hvis det er grupper på mer enn åtte personer, er det likevel fint om jeg får beskjed på thla@sus.no.

Her finner du en sak som Rus&Samfunn laget om en av kveldsskolene i høst.

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

I 2019 blir de samme fem temaene som i 2018 gjentatt, slik at flest mulig kan få dem med seg. Selv om du var til stede i 2018, vil du lære mer ved å gjenta deltakelsen. Vi håper å treffe igjen både tidligere og nye deltakere!

Under finner du datoer og tema.

Mandag 7. januar. kl 18.00- 20.00

Problematisk rusbruk og hjelpeapparatet vårt

Foredrag ved Thomas Solgård Svendsen om rusbruk og hjelpeapparatet vårt: Hvordan kan det bli bedre?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 11. februar. kl 18.00- 20.00

Rusmiddelbrukere

Foredrag av Sverre Nesvåg om positive gevinster og negative konsekvenser av rusmiddelbruk og om hva avhengighet er?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5
Mandag 4. mars. kl 18.00- 20.00

 

Rusmidler og motivasjon. Hva er utfordringene?

Foredrag av Janne Årstad om utfordringene rundt rusmidler og motivasjon.

I teorien har vi lagt fra oss forståelser som: «kom tilbake når du er ordentlig motivert for rusbehandling». Men hva skjer i praksis?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 1 april. kl 18.00- 20.00

Hjernen og bruk av rusmidler.

Foredrag av Egon Hagen: Hvordan blir hjernen påvirket av rusmiddelbruk? Blir hjernefunksjoner bedre etter en rusfri periode?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 6 mai. kl 18.00- 20.00

Å forbli rusfri. Hva skal til?

Foredrag av Jone Ravndal Bjørnestad. Å bli kvitt rusproblemer er krevende. Hva er det som gjør at noen får det til, både at de blir rusfrie, men også at de holder seg rusfrie over mange år?
Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 3 juni. kl 18.00- 20.00

Problematisk rusbruk og hjelpeapparatet vårt

Foredrag ved Thomas Solgård Svendsen om rusbruk og hjelpeapparatet vårt: Hvordan kan det bli bedre?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Unge voksne som bruker en blanding av rusmidler: hvordan to forskjellige kognitive tester påvirkes av psykiske vansker

 Når unge voksne kommer inn i rusbehandling er det blant annet viktig å kartlegge kognitive utfordringer, fordi omfattende bruk av rusmidler påvirker forskjellige hjernefunksjoner som har med for eksempel hukommelse, impulskontroll og evnen til å planlegge hverdagen. Det finnes forskjellige tester som kan brukes til det.  

splash12

 En ny artikkel fra Egon Hagen ved KORFOR og samarbeidspartnere viser hvordan to forskjellige tester som skal måle kognitive utfordringer, påvirkes forskjellig av psykiske symptomer. Det gir forskjellige resultater, noe som kan påvirke den videre behandlingen.  

egonh

Testen som heter MoCA viste seg å være god til å måle kognitive utfordringer, uten å bli særlig påvirket av psykiske symptomer. En annen test, som heter Brief-A, viste seg å bli sterkt påvirket av psykiske symptomer.

Resultatet viser at mens resultater fra Brief-A bør sjekkes med psykiske symptomer, kan MoCA vise tydeligere kognitive resultater, uavhengig av psykiske symptomer. 

KORFORs kveldsskole med Jone Ravndal Bjørnestad!

Å bli kvitt rusproblemer er krevende. Hva er det da som gjør at noen får det til- både at de blir rusfrie, men også at de holder seg rusfrie over mange år?
Jone Ravndal Bjørnestad holder KORFORs kveldsskole om dette temaet den 03.12.18 på Sølvberget i Stavanger klokken 18 – 20. Publikum får blant annet høre om en ny studie fra Stavanger som får frem kunnskap om hva som skal til for å være rusfri over tid,  og gjøre store livsendringer.
splash3
KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil kveldsskolen den 03.12 bli holdt i stor kinosal, sal nummer 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Det blir en kveld med tydelig formidling av kunnskap på en forståelig måte. Arrangementet er som alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne. Vi gleder oss!

 

Arrangementet blir streamet her.

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

Som å lære å leve på nytt

For mennesker med mange års omfattende rusmiddelbruk er det å etablere et hverdagsliv som ikke lenger er rus-relatert, som å måtte lære å leve på nytt.

Opphold i behandlingsinstitusjoner kan fungere som et bindeledd, men kontrasten mellom tilværelsen i og utenfor institusjonens sosiale setting er stor. Å kunne trene på en rusfri tilværelse er vesentlig i denne overgangen og i den tidkrevende prosessen med å etablere et rusfritt hverdagsliv.

Les mer om den kvalitative artikkelen som Inger Eide Robertson og Sverre Nesvåg har skrevet.

popnad1

 

Apper bra, men mennesker best

Utviklingen av digitale hjelpemidler for recovery har eksplodert de siste årene.
Rusforsker Sverre Nesvåg ved KORFOR står bak en omfattende systematisk oversikt over hvilke tiltak som fins og om de har effekt.
sverre_nesvaag

 

Nesvåg mener recovery handler mye om å ha kontakt med andre mennesker, og at teknologien kan være til stor hjelp. Digitale hjelpemidler kan gjøre det enklere å holde kontakten med støtteapparatet, som omfatter både profesjonelle behandlere, likemenn og venner/familie:

– Digitale tiltak kan være fantastiske til å senke terskelen for å ta kontakt med de rette folkene til rett tidspunkt – som ofte ikke er innenfor kontortid, minner han om.

 

Les mer om den systematiske oversikten her.

 

 

KORFORs kveldsskole med Janne Årstad

Mener vi fortsatt at folk skal komme tilbake når de er «skikkelig motivert» for rusbehandling?

I teorien har vi lagt fra oss forståelser som: «kom tilbake når du er ordentlig motivert for rusbehandling». Men hva med i praksis?

janne1

Forstår vi egentlig hva motivasjon er? Har vi den samme forståelsen? Hvordan vil ulike forståelser av motivasjon ha betydning for rusbehandlingen vår?

Janne Årstad holder KORFORs kveldsskole om motivasjon den 05.11.18 på Sølvberget i Stavanger klokken 18 – 20.

Det blir en kveld med tydelig formidling av kunnskap på en forståelig måte.
Arrangementet er som alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne.
Møt gjerne opp i god tid, det kommer til å bli fullt hus! Vi gleder oss til å møtes!
40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o