KORFORs kveldsskole med Egon Hagen

Hvordan påvirker bruk av rusmidler hjernen vår?

KORFORs kveldsskole den 01.04.19 klokken 18 – 20 i kinosal 5 på Sølvberget i Stavanger, handler om hjernen vår og bruk av rusmidler. Det er forsker og psykolog Egon Hagen ved KORFOR som presenterer ny kunnskap denne kvelden. Arrangementet streames også live via denne linken.

Egon har publisert flere artikler som handler om bedringsprosesser etter problematisk rusbruk fra Stayer-studien, og er også kjent fra podcasten Psykologen.

egon1

KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil alle kveldsskolene i 2019 bli avholdt i kinosal 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Arrangementene er alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne. Vi gleder oss!

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

 

 

 

Reklamer

Motivasjon og endring. KORFORs kveldsskole med Janne Årstad

Mener vi fortsatt at folk skal komme tilbake når de er «skikkelig motivert» for rusbehandling? Den 04.03.19 klokken 18 – 20 i kinosal 5 på Sølvberget i Stavanger kan du lære mer om motivasjon! Arrangementet streames også live via denne linken.

I teorien har vi lagt fra oss forståelser som: «kom tilbake når du er ordentlig motivert for rusbehandling» og at motivasjon er noe du har eller ikke har.

Men hva med i praksis?

Janne presenterer kunnskap om motivasjon og endringsprosesser hos personer som bruker et rusmiddel. Hun vil også snakke om hvordan vi forstår begrepet motivasjon, hvordan vi bør forstå det og hvilke utfordringer ulike forståelser kan ha på dette feltet.

kjerag

Motivasjon er et begrep som brukes av oss alle i vanlig dagligtale. Men forstår vi egentlig, eller tenker over, hva vi legger i begrepet og i hvilke sammenheng vi bruker det?

Janne vil utvide utbredte forståelser av motivasjon for å vise oss hvordan vi bedre kan forstå hva motivasjon faktisk er, og hvordan det kommer til uttrykk. Kunnskapen er relevant for personer med egen ruserfaring, pårørende og hjelpeapparatet – men også folk flest, fordi motivasjon angår oss alle, hele tiden!

KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil alle kveldsskolene i 2019 bli avholdt i kinosal 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Arrangementene er alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne. Vi gleder oss!

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

 

 

Kunnskap om rus mangler i sentrale utdanninger

Når studenter har fullført en bachelorgrad i sosialt arbeid, har samfunnet forventninger til at man skal kunne jobbe på mange forskjellige felt innenfor hjelpeapparatet vårt. En bachelorgrad er en 3 årig utdanning som består av mange forskjellige emner som studenter skal sette seg inn i. Mange i Norge som jobber på rusfeltet har ikke en videreutdanning eller mastergrad i rustema, som betyr at det er viktig å sjekke hva studenter lærer i løpet av den 3 årige skolegangen sin i en bachelorgrad.

sosialtarbeid1

En forfatter fra KORFOR, i samarbeid med forfattere fra Høgskulen på Vestlandet og Manchester Metropolitan University  laget en oversikt over hva studenter lærer om rustema innenfor alle de norske bachelorutdanningene. Oversikten ble publisert her.

Det oversikten viste, var at det i stor grad var personavhengig og lite systematisk hva studenter lærer om rustema rundt om i Norge. Det kan for eksempel bety at en lærer som har jobbet lenge med ungdom og rusproblematikk, vil være spesielt opptatt av det, og dermed lærer studenter mest om dette temaet, og mindre om andre.

sosialtarbeid2

Vi argumenterer i artikkelen for at det bør diskuteres hva studenter grunnleggende bør lære om rustema, slik at de er tryggere når de skal starte arbeidet sitter etter endt utdanning. Vi skriver også om hvilke tema vi mener studenter grunnleggende bør lære om.

Dette gjelder ikke bare for sosialt arbeid, men også for flere andre utdanninger, som for eksempel medisin, psykologi og sykepleie. Det har Fagrådet på rusfeltet skrevet om i denne saken.

Vi gleder oss til å diskutere dette viktige temaet videre. Kontakt meg gjerne om du vil komme med innspill, på denne mailadressen: thla@sus.no.

Rusmiddelbruk: gevinster, skader og avhengighet. KORFORs kveldsskole med Sverre Nesvåg

Fikk du ikke med deg Sverre Nesvåg, forskningsleder i KORFOR, sitt foredrag på den aller første kveldsskole-samlingen i august 2018, eller synes du det kan være nyttig med en repetisjon? Den 11.02.19 klokken 18 – 20 har du en ny mulighet, både live i kinosal 5 på Sølvberget i Stavanger, og via streaming!

Sverre presenterer kunnskap om store og viktige tema for alle oss som bruker et rusmiddel, de som selv har erfart eller står nær problematisk bruk og avhengighet av rusmidler, alle som skal forsøke å hjelpe personer med slike erfaringer og alle som er interessert i temaene.

Hvilke gevinster er det vi ønsker å oppnå når vi bruker rusmidler? Sverre vil starte med å fortelle om hvordan og hvorfor folk til alle tider og alle steder har brukt rusmidler, før han forteller om dagens bruk. Kanskje er det ikke så store forskjeller i hvilke gevinster vi ønsker å oppnå; vi som mener vi ikke har noe problem med bruken og vi om absolutt har det?

sverre_nesvaag

Deretter vil Sverre se de opplevde gevinstene med bruken opp mot de skadelige sidene ved bruken. Utvikling av avhengighet av rusmidler fører ofte til store negative konsekvenser for brukeren, for nære andre og for samfunnet. Sverre vil presentere kunnskap om hvordan vi kan forstå hvorfor noen blir avhengige, sett fra et individuelt, et relasjonelt og et samfunnsmessig perspektiv.

Med mer kunnskap om hvorfor og hvordan noen blir avhengige, kan vi også se bedre hvilke veier det kan være ut av avhengigheten.

drugs sverre

Kommer du på kveldsskolen denne kvelden har du muligheten til å få svært mye kunnskap, formidlet på en forståelig måte, og med mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Kan du ikke delta, kan du følge arrangementet hjemmefra her: https://player.vimeo.com/video/311849352

KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil alle kveldsskolene i 2019 bli avholdt i kinosal 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Arrangementene er alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne.

Vi gleder oss!

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

KORFORs kveldsskole. Tydelig formidling av tema folk er opptatt av

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) driver med forskning, og bidrar til å gjøre tjenestene våre bedre. En annen viktig del av KORFOR handler om formidling av kunnskapen som finnes i rusforskning og hjelpetjenestene våre. Vi er interesserte i at folk skal kunne bruke det vi jobber med praktisk, og å gi alle som er interesserte tilgang på informasjon som en del opplever er vanskelig tilgjengelig.

Eksempler på vanskelig tilgjengelig kunnskap kan være artikler som publiseres på engelsk, med et vanskelig språk, at forskere formidler arbeidet sitt med mange vanskelige ord, slik at det blir vanskelig å forstå sammenhenger hvis man ikke er forsker selv, og nettsider med informasjon om hjelpetilbud som er for vanskelige å forstå.

Rusfeltet er naturlig knyttet til sterke følelser hos befolkningen, siden så mange er berørt av utfordringer knyttet til rus, avhengighet og psykiske vansker. Mange har mistet sine nære, mange sliter med en hverdag der det å forholde seg til mennesker som har store utfordringer knyttet til blant annet rus, avhengighet og psykiske utfordringer kan gjøre livet tøft. Kombinasjonen av avmakt knyttet til kontakt både med hjelpesystemet, den som sliter med slike utfordringer, og opplevelser av at kunnskap og informasjon om hva slike utfordringer handler om er vanskelig tilgjengelig, fører til mye frustrasjon.

Det hadde vi lyst å gjøre noe med.

kveldssk4

For å lage arrangementer som skal treffe alle interesserte, startet vi med å tenke over hvilke grunnleggende begreper og tema som bare måtte være med. Det var viktig, fordi de ordene vi bruker for å beskrive rus og avhengighet til forskjellige tider i historien, betyr noe for hvordan folk blir behandlet, og hva vi tenker om folk som tar andre valg enn vi selv gjerne gjør. Vi kunne valgt mange forskjellige begreper og tema, men valgte å starte med rusmidler i samfunnet, avhengighet som fenomen, hjernefunksjoner og bruk av rusmidler, motivasjon, recovery og hjelpe-og behandlingsapparatet i Norge

Det er viktig å diskutere grunnleggende begreper og tema, fordi da kan vi bedre unngå å tro at vi diskuterer samme sak, når vi egentlig har helt forskjellige oppfatninger av den. Hvis en person for eksempel tenker at avhengighet er noe kronisk- noe du alltid har med deg, mens den andre mener at avhengighet går over etter en periode, da er det viktig å få det fram. Slike begreper blir nemlig ofte brukt som om de er universelle sannheter, når oppdatert kunnskap viser at begrepene heller bør knyttes til folks utvikling i egne liv, over flere år. Motivasjon for endring og utvikling knyttet til for eksempel livsstil skifter på forskjellige tidspunkter gjennom en persons liv, og kan derfor ikke sies å være noe en person innehar eller ikke på et gitt tidspunkt.

kveldssko3
Hjelpe-og behandlingsapparatet i Norge utvikler seg raskt, og det er avgjørende at de som skal forholde seg direkte til systemet, får en oversikt over hvordan det ser ut slik at man vet hvilke rettigheter og valg man har. Det er viktig å gjøre informasjon lettere tilgjengelig, som for eksempel ved å samle nyttige nettsider med linker, som over her.

Det finnes for få studier som belyser flere år av livene til folk, knyttet til viktige begreper som for eksempel avhengighet, og hvordan dette har forskjellige betydninger gjennom menneskers liv. KORFOR har jobbet siden 2012 med å utvikle denne kunnskapen, gjennom Stayer-studien. Det er en 10 års oppfølgingsstudie, som nettopp er opptatt av mennesker utvikling i sine liv, blant annet knyttet til tema som rus og avhengighet. Studien genererer kunnskap på mange områder som handler om timing av hjelp, utvikling og endring, som for eksempel endring i kognitive funksjoner, livskvalitet etter perioder uten bruk av rusmidler, motivasjon for behandling i tidlige endringsfaser, overganger fra behandling til hverdagsliv, og hvordan man kan følge opp folk over lang tid, uten å miste kontakten.

Perspektiver på flere år i livene til folk, opp mot grunnleggende begreper, ble viktig for oss å formidle gjennom kveldsskolen.

kveldssko2

Høsten 2018 startet skolen. Vi tok noen avgjørelser som var viktige for oss.  Noen av dem var:

  • Skolen ble holdt på et kulturhus, heller enn på en institusjon eller sykehus, for å vise at dette gjelder folk flest. Man trenger ikke være syk for å ha lyst å lære noe nytt om disse temaene.
  • De som har undervisningen er folk som har lyst til, og liker, å ha undervisning foran mange folk. Det blir gjerne mer engasjement av sånt.
  • Skolen er gratis, avholdes på kveldstid og krever ikke påmelding, slik at mange får muligheten til å bidra.
  • Det deles ut kveldsskolebevis ved deltakelse, fordi det å fullføre noe er viktig for folk flest.

Skolen viste seg å være en suksess fra første gang. Det har til nå vært mellom 150 – 350 i publikum, og skolene blir streamet. Vi har til nå ikke lagt ut hele skolen på nett, men vi har lyst å bruke deler av dem til å lage kortere klipp med informasjon som kan være nyttig, som vi legger ut.

kveldssk1

I 2019 fortsetter KORFORs kveldsskole, her finner du link til programmet. Fra februar 2019 gjentar vi de samme temaene som ble gjort i 2018. Det er for å få med så mange som mulig på arrangementene, og for å repetere informasjonen. Det gjør det ofte lettere å lære mer.

Vi ser at det er et stort behov for informasjon og læring om grunnleggende begreper og tema fra rusfeltet. KORFOR tenker at slikt arbeid kan komme folk generelt til gode. Interessant informasjon trigger interessen til folk, som kan føre til gode diskusjoner og bevissthet. Det at folk med en del ruserfaring, pårørende, fagfolk, studenter og alle andre er til sted på samme skole, kan det også gjøre noe med hvordan vi forholder oss til hverandre, tenker vi.

Vi håper flere har lyst å prøve slike arrangementer rundt om i Norge! Bare ta kontakt hvis du vil høre mer: thla@sus.no. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

 

 

KORFORs kveldsskole med Thomas Solgård Svendsen

Meningene om hva som er den beste hjelpen for mennesker som har et problematisk rusbruk er mange. Hvordan kan hjelpen som gis i behandling og andre hjelpetjenester bli stadig bedre?

KORFORs kveldsskole den 07.01.19 klokken 18 – 20 på Sølvberget i Stavanger skal handle om dette. Alle som har interesse for temaet er velkomne. Arrangementet vil bli streamet. Vi legger ut lenke til streaming i forkant.

KORFORs kveldsskole har på kort tid blitt et populært arrangement. På grunn av stor interesse vil alle kveldsskolene i 2019 bli avholdt i kinosal 5 på Sølvberget. Det kan likevel bli fullt, så møt opp i god tid!

Det blir en kveld med tydelig formidling av kunnskap på en forståelig måte. Arrangementene er alltid gratis, og krever ikke påmelding. Alle er velkomne. Vi gleder oss!

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

 

 

I 2019 fortsetter KORFORs kveldsskole!

KORFORs kveldsskole er et arrangement som startet høsten 2018, på Sølvberget i Stavanger. Skolen handler om å formidle oppdatert kunnskap om forskning fra rusfeltet på en forståelig måte. I høst har det vært fullt hus hver gang, og skolen flyttes derfor til kinosal 5 på Sølvberget i 2019. Det er utrolig kjekt for oss at så mange er interesserte i å lære mer om tema som berører så mange mennesker.

Alle arrangementene vil bli streamet, slik at flest mulig kan få det med seg. KORFOR har et mål om at alle som har interesse av å lære mer om tema knyttet til rus og avhengighet skal kunne delta. Det deles ut bevis for deltakelse hvis man deltar 3 ganger eller mer.

Alle arrangementene er gratis, og krever ikke påmelding. Hvis det er grupper på mer enn åtte personer, er det likevel fint om jeg får beskjed på thla@sus.no.

Her finner du en sak som Rus&Samfunn laget om en av kveldsskolene i høst.

40475565_2077347145650373_6551692603950104576_o

I 2019 blir de samme fem temaene som i 2018 gjentatt, slik at flest mulig kan få dem med seg. Selv om du var til stede i 2018, vil du lære mer ved å gjenta deltakelsen. Vi håper å treffe igjen både tidligere og nye deltakere!

Under finner du datoer og tema.

Mandag 7. januar. kl 18.00- 20.00

Problematisk rusbruk og hjelpeapparatet vårt

Foredrag ved Thomas Solgård Svendsen om rusbruk og hjelpeapparatet vårt: Hvordan kan det bli bedre?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 11. februar. kl 18.00- 20.00

Rusmiddelbrukere

Foredrag av Sverre Nesvåg om positive gevinster og negative konsekvenser av rusmiddelbruk og om hva avhengighet er?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5
Mandag 4. mars. kl 18.00- 20.00

 

Rusmidler og motivasjon. Hva er utfordringene?

Foredrag av Janne Årstad om utfordringene rundt rusmidler og motivasjon.

I teorien har vi lagt fra oss forståelser som: «kom tilbake når du er ordentlig motivert for rusbehandling». Men hva skjer i praksis?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 1 april. kl 18.00- 20.00

Hjernen og bruk av rusmidler.

Foredrag av Egon Hagen: Hvordan blir hjernen påvirket av rusmiddelbruk? Blir hjernefunksjoner bedre etter en rusfri periode?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 6 mai. kl 18.00- 20.00

Å forbli rusfri. Hva skal til?

Foredrag av Jone Ravndal Bjørnestad. Å bli kvitt rusproblemer er krevende. Hva er det som gjør at noen får det til, både at de blir rusfrie, men også at de holder seg rusfrie over mange år?
Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5

 

Mandag 3 juni. kl 18.00- 20.00

Problematisk rusbruk og hjelpeapparatet vårt

Foredrag ved Thomas Solgård Svendsen om rusbruk og hjelpeapparatet vårt: Hvordan kan det bli bedre?

Arrangementene er gratis, og åpent for alle interesserte!

Arr. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Kinosal 5